پیام طلایی

زندگی میکند در تهران, تهران, ایران متولد آبان 6 مرد
پیام طلایی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن

به روز رسانی وضعیت: #73961

پیام طلایی
این زمستان گویا <br />غم پنهان دارد <br />که در این موعد سرد <br />عوض برف ، <br />به چشمش <br />نم باران دارد..
پیام طلایی
مثله من
پیام طلایی
آه
پیام طلایی
دقیقا