بنفشه محمدي

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد -1079 فروردین, 744 زن
بنفشه محمدي
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
بنفشه محمدي
اکنون دوست هست با
هنرمند مارتین
ای کلک کی اومدی اینارو که برات گذاشتم دیدی که انقدر خوشحالی ؟ (*** تولدت مبارک ***)
هنرمند مارتین
این چندمین تولد توست؟ و چندمین انبساط مجدد کائنات؟ این چندمین بارخلقت است؟ و چندمین انفجار سکوت؟ چندمین لبخند آفرینش؟ خورشید را چندمین بار است که میبینی؟ و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟ و ثا...نمایش بیشتر
5 نفر پسندید
بنفشه محمدي
مرسي عزيزم
ممنونم ازت لطف كردي
نمایش بیشتر