درباره من
احکام را حرفه‌ای بیاموزیم.<br /><br />https://telegram.me/atlasshia
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
گام به گام تا غدیر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
گام به گام تا غدیر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
گام به گام تا غدیر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
ابوالقاسم جوپاری
ابوالقاسم جوپاری
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
احکام نماز
2 نفر پسندید
و  پسندید
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
احکام نماز پوستر شماره: 61 #نماز#احکام#تصویری
2 نفر پسندید
و  پسندید
tara
من نماز نميخونم .نميدونم چرا .بارها هم قصد كردم بخونم اما هي نميشه يادم ميره
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
سلام من به بقیع و به تربت صادق سلام من به مدینه به غربت صادق سلام من به مدینه به آستان بقیع سلام من به بقیع و كبوتران بقیع سلام من به مزار معطّر صادق كه مثل ماه درخشد به آسمان بقیع...نمایش بیشتر
1 نفر پسندید
 پسندیدند
ابوالقاسم جوپاری
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر