...Wanton girl...

زندگی میکند در ایران متولد -1209 فروردین, 761 زن
...Wanton girl...
fahime
5 نفر پسندید
,  و 3 دیگران پسندیدند
پدرام
1 نفر پسندید
 پسندیدند
...Wanton girl...
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
فقط کافیست از قضا و قدَرِ این زمانه یِ خاکی و گِلی, به دور از این همه یِ هیاهویِ سیاه و خاکستری که زندگی مان را احاطه کرد فقط یک اتفاق خوب, مابینِ همه یِ بدبیاری ها و کج خیالی هایمان بیوفتد.... هر چند...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
...Wanton girl...
اکنون دوست هست با
...Wanton girl...
اکنون دوست هست با
...Wanton girl...
اکنون دوست هست با
پدرام
4 نفر پسندید
...Wanton girl...
تشکر آقا پدرام...
پدرام
:) سلامت باشی
پدرام
ولادت حضرت معصومه (س ) و روز دختر مبارک
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
...Wanton girl...
مرسی پدرام با تاخیر!!
...Wanton girl...
اکنون دوست هست با
...Wanton girl...
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر