mohammadhosein

زندگی میکند در tehran, ایران متولد -604 فروردین, 744 مرد
mohammadhosein
mohammadhosein
اکنون دوست هست با
mohammadhosein
اکنون دوست هست با
mohammadhosein
اکنون دوست هست با
Mojgan
6 نفر پسندید
mohammadhosein
ممنون مژگان خانم خیلی زیباس:)
Mojgan
خواهش ميكنم قابلتونو نداشت:)
mohammadhosein
دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیمدرست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . . ....نمایش بیشتر
6 نفر پسندید
,  و 4 دیگران پسندیدند
mohammadhosein
خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
ژابیز
لایک
mohammadhosein
استعدادهایتان را برای بهترین تواناییتان استفاده کنید.استعدادی که بیهوده تلف شده باشد ارزشی ندارد،درعوض استعدادی که استفاده شده باشد پاداشهای غیرمنتظره بهمراه دارد....نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
mohammadhosein
اکنون دوست هست با
Mojgan
4 نفر پسندید
mohammadhosein
خیلی ممنون دوست عزیز...شرمنده کردین
Mojgan
خواهش ميكنم ناقابله ،....دشمنتون شرمنده
پدرام
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
mohammadhosein
مرسی داداش خیلیم عالیه....
نمایش بیشتر