ORSO

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد -737 فروردین, 753 زن
ORSO
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
به روز کرده تصویر پروفایل را.
3 نفر پسندید
ORSO
متن مداحی حاج محمود کریمی – ببار ای بارون ببار ببار ای بارون بباربردلم گریه کن خون بباردرشب تیره چون زلف یاربحر لیلی چو مجنون ببار – ای بارونفدای غم های توخون می چکد از چشمان توبی تاب روی زیبای تومیسو...نمایش بیشتر
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
اکنون دوست هست با
ORSO
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
زندگی زیباست
8 نفر پسندید
,  و 6 دیگران پسندیدند
ORSO
؟
نمایش بیشتر