عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

azar

زندگی میکند در ایران · 21 سن دارد
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید
مهندس رضا ک
مهندس رضا ک
مهندس رضا ک
زندگی بی تو پر از غم شدنش حتمی بود
با تو اما غم من کم شدنش حتمی بود
همه جا از همه کس زخم زبان می خوردم
این وسط اسم ت...
نمایش 5 پست بیشتر از مهندس رضا کاظمی
مهندس رضا ک
ای که دل بردی ز دلدار من، آزارش مکن
آنچه او در کار من کرده است در کارش مکن
مهندس رضا ک
تو را با غیر می بینم صدایم در نمی آید
دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید
نشستم باده خوردم،خون گریستم،کنجی افتاد...
نمایش بیشتر
آهنگ جدید