عظیم کامور

زندگی میکند در رشت, گیلان ایران متولد -247 فروردین, 736 مرد
عظیم کامور