عظیم کامور

زندگی میکند در رشت, گیلان ایران متولد -247 فروردین, 736 مرد
عظیم کامور

15 بهمن, 1394 از
دیشب نشسته بودم تو تاکسی رادیو خاموش بود،یه دختره سوار شد چهارراه بعدیش پیاده شد،یه پیرمرده هم سوار شد دو تا چهارراه اونورتر پیاده شد …هیچی دیگه اتفاق خاصی نیفتاد، منم پیاده شدم رفتم خونمون …