saraaa

زندگی میکند در tehran, تهران ایران متولد -1264 فروردین, 753 زن
saraaa
سیگاری
خیر
عاشق
خیر
درباره من
هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی<br /><br />رمز خوشبختی انسان نسیت جز ...نمایش بیشتر
saraaa
اکنون دوست هست با
saraaa
اکنون دوست هست با
saraaa
اکنون دوست هست با
saraaa
اکنون دوست هست با
فروشگاه اینترنتی   مدنگار
فروشگاه اینترنتی   مدنگار
1 نفر پسندید
 پسندیدند
مجید نوری
من نمیدونم کی هستی بس ک قلبم رو شکستی ...عزیزم منو نگاه کن کجای دنیا تو هستی ...MA..NO..N
saraaa
اکنون دوست هست با
شیما
5 نفر پسندید
,  و 3 دیگران پسندیدند
شیما
2 نفر پسندید
و  پسندید
نمایش بیشتر