11 دی, 1395 از
2 نفر پسندید
Arshia Sari Aslani
دل آرام اسم به این قشنگی داری اونوقت 4 رو زدی؟نه بابا!
دل آرام
دل آرام یعنی ای دل،، آرام بگیر
Arshia Sari Aslani
آهان!معنی شو درک نکردم.ببخشید!
دل آرام
خواهش میکنم
GHAZAAl
هیچکدوم