0 مشاهده

با

سایز فایل

59.12 Kb

ابعاد

582 x 452

توضیحات

پنجم اسفند
روز بزرگداشت مهندس
بر تمام مهندسان باکار و بیکار عزیز مبارک
به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند
به تمام کسانی که پلی ساختند
از انتهای بن بست کوچه رفاه تا بیکران
به تمام کسانی که خود را شبانه روز...نمایش بیشتر