0 مشاهده

با

سایز فایل

91.09 Kb

ابعاد

1071 x 1071

توضیحات

من #بـادم ...
در انتـظارِ نظـری از #سـویت
بگشـــاے پنجـره را ،،،
تـا بپیـچـم لابـه لاے #گیسـویت
تـو نگـرانِ پریشـانی زلـف ...
و من بیـتابِ عـطـر و #بویـت،،،
رخصت بده جانا ،،،
تا بـدمم بـر سیاهے #شبت ...
و بنو...نمایش بیشتر