0 مشاهده

با

سایز فایل

149.24 Kb

ابعاد

1050 x 1280

توضیحات

مرنجان دلم را
كه این مرغ وحشی
ز بامی كه برخاست،
مشكل نشیند