2 مشاهده

با

سایز فایل

27.5 Kb

ابعاد

425 x 425

توضیحات

❤️حق الناس همیشه پول نیست!
گاهی دل است!
دلی که بایدبدست
می آوردیم و نیاوردیم
دلی راکه شکستیم
ورهاکردیم
دلهای غمگینی که
بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم!...
خدا از هر چه بگذرد از حق الناس نمیگذرد!...❤️❤️❤️...نمایش بیشتر