0 مشاهده

با

سایز فایل

126.58 Kb

ابعاد

500 x 500

توضیحات

❤️نمی دانم چرا آنقدر بزرگ نشده ام،که تو را تنها در مواقع سختی نخوانم؟
چرا وقتی همه چیز هست، کمتر تو را صدا می کنم؟
چرا وقتی سالم و شاداب هستم، کمتر تو را شکر می گویم؟
پروردگارا! تنها درخواستم از تو رو...نمایش بیشتر