ژابیز
توسط
3 مشاهده

با

سایز فایل

93.4 Kb

ابعاد

564 x 564

توضیحات

به انتهای دوستی ام با او نزدیک می شدم. در مدت دوستیمان، زیبایی های کمیابی را باهم شریک شدیم. چون دو آینه که مدام در حال انعکاس همدیگرند، ما در یکدیگر ابدیت را به تماشا نشستیم.
اما بالاخره روزی فرا می ر...نمایش بیشتر