1 view

با

سایز فایل

25.56 Kb

ابعاد

666 x 1000

توضیحات

کویر
وقتیکه از کویر می گوییم .
یعنی بی ابی .
نمک
ریگهای روان
پستی و بلندیهای خشک
در این سرزمین ادمهایی زندگی میکنند عاشقتر از بهار
با دوامتر از رگبارهای بهاری
سختتر از ریگهای روان
که دست های خود را سا...نمایش بیشتر