6 مشاهده

با

سایز فایل

385.73 Kb

ابعاد

1200 x 856

توضیحات

خواسته های
ما که نیست
وخدا هم که مثل انسان
حسود نیست .
از خدا زیاد بخواهیم .