Senobar
توسط
9 مشاهده

با

سایز فایل

62.73 Kb

ابعاد

378 x 454

توضیحات

هیچ چیز در جهان
به خوبیِ
بویِ کسی
که دوستش داری
نیست ...
[ ویلیام شکسپیر ]
سهند
عالی
Senobar
ممنون
Zahra
دقیقا .....