15 مشاهده

با

سایز فایل

15.52 Kb

ابعاد

177 x 120

توضیحات

نیوتن برای اثبات خدا به دوست ملحد خود از ماکت منظومه شمسی استفاده کرد.ماکتی از منظومه شمسی که با زدن کلیدی سیارت طراحی شده به در خورشید می چرخیدند. دوست نیوتن با دیدن این صحنه اولین سوالش این بود این ...نمایش بیشتر