16 مشاهده

با

سایز فایل

72.87 Kb

ابعاد

640 x 640

توضیحات

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺁﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤـــــــﺎﻝ ﻫﺴﺘﯽ...؟
ﺁﺭﯼ ----> ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣـــــﻪ ﺑﺪﻩ...
ﻧﻪ ----> ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﻐﯿﯿــــــﺮ ﺑﺪﻩ...نمایش بیشتر