Senobar
توسط
6 مشاهده

با

سایز فایل

122.33 Kb

ابعاد

931 x 1156

توضیحات

عشق، خطای آشکار فرد در تمایز یک آدم عادی از دیگر آدمهای عادی است.
#جرج_برنارد_شاو