.33

5 مشاهده

با

سایز فایل

17.12 Kb

ابعاد

308 x 308

توضیحات

ناز کن زیبا نگارم ، تا خریدارت منم
دل ببازم در قمارت، دوست میدارم تو را
چشم زیبایت قرار از دل ربود
رو مگیر از بیقرارت، دوست میدارم تو را
عطر گیسوی تو زیبا ،هوش از سر میبرد
گشته ام ای مه خمارت دوست مید...نمایش بیشتر