ژابیز
توسط
11 مشاهده

با

سایز فایل

116.28 Kb

ابعاد

720 x 709

توضیحات

نعناء راهرچه بچینی جایش سبز میشود کم که نمی شودهیچ، زیاد هم میشود
بخشش مثل نعنا چیدن است نترس خدا جایش را ده برابر پر میکند
قانون خلا میگه توحفره خودت روایجادکن کائنات پر میکنه....نمایش بیشتر
قائدی
نعنا .. یاد باغچه مون افتادم