ژابیز
توسط
5 مشاهده

با

سایز فایل

134.41 Kb

ابعاد

1200 x 1193

توضیحات

لطفا حساب هایتان را تا قبل ازعید تسویه کنید...
بوسه هایی که بدهکارید
ببخشیدهایی که از سر غرورتان نگفته اید
دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید
رفتنی را که از سر لج به جای ماندن ترجیح داده ا...نمایش بیشتر