H.A.M.I.D
توسط
1 view

با

سایز فایل

198.13 Kb

ابعاد

1093 x 1280

توضیحات

پست ششم
........................
همیشه
حرفی بزن
که بتوانی آن را بنویسی...
چیزی را بنویس
که بتوانی امضا کنی...
و چیزی را امضا کن
که بتوانی پایش بایستی......نمایش بیشتر
قائدی
متن و تصویر قشنگه
_Payam_
تصویر بهتر تره
H.A.M.I.D
سپاس دوستان