عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
images

parisa

زندگی میکند در دزفول, خوزستان ایران · متولد 12 اسفند, 1374
کد امنیتی
پدرام
parisa
ممنونم خیلی خوشکل وخوشمزن
 • 22 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
پدرام
سلامت باشی
 • 22 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
parisa
ممنونم
 • 22 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
parisa
فدااااتشم خیلی نازه مرسی
 • 11 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
خواهش میکنم گل دختر
 • 11 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
parisa
فداتشم خودت گلی ولی عمرت مث گل نباشه مرررسی
 • 10 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
قوبونش آجی گلم
 • 10 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
parisa
خدانکنه خانمی
 • 10 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
parisa
اجی جوووونم مرسی خوشکله
 • 10 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نازنین
قربون تو برم من قابلی نداشت
 • 10 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
parisa
فداتم
 • 11 تیر, 1396
 • ·
 • می پسندم
نمایش بیشتر