دسته ها
قلب رنگی
1 لایک Just for Fun
خاطره هاي خوب بساز ... آن قدر برايشان خوب باش ؛ كه اگر يك روز همه چيز را گذاشتي و رفتي ... در كنج قلبشان جايي براي تو باشد ... تا هر از گاهي بگويند : " اي كاش بود ... " هر از گاهي دست دراز كنند و بخواهند كه باشي ... هر از گاهي دلتنگ بودنت شوند ... مي دانم سخت است ... اما ؛ تو خوب باش ... حتي براي آن كه با تو بد كرد ... روزي مي فهمد ، همان ساده بودنت كم نبود...
پدرام