دسته ها
طرفداران دکتر هو
2 لایک Writer
چرا تاردیس به شکل یک جعبه ی پلیس آبی رنگ است و ناگهان وارد اَبَرفضا می شود؟چطور دکتر و همراهش از فاصله ی میلیارد ها سال نوری و حتی از زمان های مختلف با هم تماس تلفنی می گیرند؟نمی فهمم چطور دکتر می تواند پول دوران فرانسه ی قدیم را داشته باشد و برای وینسنت ونگوگ نوشیدنی بخرد؟چرا دکتر هرجا می رسد یک کاغذ خالی را نشان همه می دهد و همه چیز حل می شود؟این استوانه ی پر سر و صدای دست دکتر چیست که هر قفلی را باز می کند؟این سریال احمقانه است!! این ها جملاتی هستند که ممکن است از دهان بیننده ی تازه کاری که هرگز فصل اول سری مدرن را ندیده خارج شود.و دقیقا برای جلوگیری از وارد شدن چنین تهمت های ناروایی به دکترهو، تماشای فصل اول بسیار مهم است.فصل اول دکترهو به طرز خلاصه تمام اطلاعات اساسی و مورد نیاز یک هووین از تمام ۲۶ فصل سری کلاسیک را ارائه داد.این فصل سانیک اسکرودرایور، تاردیس و روح آن و دلیل شکل خاص آن به این صورت، کاغذ ذهنی دکتر، دالک ها، تایم لرد بودن و بیگانه بودن دکتر و این موضوع که او دو قلب دارد، نحوه ی خرید کردن دکتر و همراهانش در جهان های بیگانه، نحوه ی تنظیم موبایل همراهان دکتر روی قدرت های سفر در زمانی تاردیس برای اینکه بتوان با آن به هر زمان و مکان در جهان تلفن کرد و ……. را به طرز ماهرانه و خلاصه ای توضیح داد.