سلام من تازه فعال شدم اینجا..یه گروه زدم چطور میتونم کسیو عضو گروهم کنم؟
1 نفر پسندید
 پسندیدند
علی
...
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
صدایت ک کردم....
جانم گفتی
مانده ام با این
صد سالی ک به عمرم اضافه شد چه کنم؟
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
نمایش بیشتر