neda

زندگی میکند در ایران متولد -1117 فروردین, 761 زن
neda

17 دی, 1394 از
دلم سخت گرفته است... با چشمایی بارانی و دلی پر غم... خدایا کی تمام میشود روزهای غم انگیز دفتر عمرم؟؟ دیگر طاقت اینهمه غم را ندارم... من چه کنم با حجم غریبانه های دلم؟؟ من چه کنم با دلم که در خون میغلتد؟؟ منم و دل پرخونم!!!

21 مرداد, 1394 از
دختری بود نابینا که از خودش بخاطر کور بودنش تنفر داشت. او از همه بجز دوست پسر بامحبتش متنفر بود. آن پسر در همه حال کنارش بود. آن دختر می گفت اگر فقط می توانست دنیا را ببیند، با دوست پسرش ازدواج خواهد کرد.روزی کسی دو چشم به دختر اهدا کرد و او توانست همه چیز از جمله دوست پسرش را ببیند. پسر از او پرسید، "حالا که می توانی دنیا را ببینی، با من ازدواج می کنی؟"دختر وقتی دید دوست پسرش هم کور بوده شوکه شد و از ازدواج با او سرباز زد. پسر با اندوه زیاد او را ترک کرد و چندی بعد در نامه ای برایش نوشت:"فقط از چشمانم خوب مراقبت کن عزیزم."

16 مرداد, 1394 از
بعضی ها چهره شان معمولیست؛اما آنچه در قسمت چپ سینه شان میتپد دل نیست که؛ اقیانوس محبت است!بعضیها تن صدایشان خیلی معمولیست اما سخن که میگویند در جادوی کلامشان غرق میشوی......بعضیها قد و قامتشان معمولیست اما حضورشان طپش قلبت را بالا می برد.....بعضیها خیلی معمولی هستنداما همین معمولی بودنشان از آنها جذابیتی منحصر به فرد می سازداینها خاص ترین معمولی ها هستند... تا ابد در دلهایمان جاودانه می شوند و فراموش کردنشانمحال است محال .......

7 مرداد, 1394 از
معده دخترها بعداز مهمونینصف سیبنصف موزنصف استکان چایینصف نصف بشقاب برنجنصف ژلهنصف شیرینیحالا معده پسرهاپنج عدد سیبشش عدد موزیه سماور چایییه مرغ کاملبه اضافه کلی چیز دیگه….جالب اینجاست که بعداز مهمونیدخترها میگنامشب زیادروی کردیم. رژییمم شکستولی پسرها میگنجمعیت زیاد بود. روم نشد چیزی بخورم -___________-

29 تیر, 1394 از
مورد داشتیمپسره با دختره تو خیابون بودهبابای دختره دیدشون گفته :...دخترم ! چرا دوستت حجابشو رعایت نمیکنه !مگه نگفتم با اینجور دخترا نگرد ؟ ^_^

28 تیر, 1394 از
به سلامتی مادرا که وقتی از اتاق با صدای بلند اسمشونو میبریم نمیشنون ! اما اگه در اتاق بسته باشه ۴ تا پتو روت باشه آروم با گوشیت حرف بزنی میشنوه و میاد در میزنه میگه با کی داری حرف میزنی

28 تیر, 1394 از
•شــک نکــــن ...! " آینــــده ای " خواهـــم ساخت که , " گذشتــــه ام " جلویــــش زانــو بزنــــد ...! قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...! برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود , آنـــقـــدر خوشبخت می کنــــم کـــــه , به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی به خودت "لعنـــت " بفـــرستـی

25 تیر, 1394 از
.چقدر سخته دلتو بشکوننغرورتو بشکوننقولاشونو بشکوننو تو بخوای حداقل بغضتو سالم نگه داری اما نتونی …

13 تیر, 1394 از
از کــــودکی پـــرســیـدن عــشق چــیـست ؟ گــفـت : بـــازی از نــــوجـوانی پــرسـیـدن عــشق چــیست ؟ گــفـت : کـــیـنـه از جـــوانـی پـــرســیـدن عــشق چــیـست ؟ گــفـت : پــــول و ثـــروت از پــــیـری پـــرســیـدن عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : عـــــمـر از گـــل پـــرســیـدن عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : از مــن خــوشـبـوتـر از پـــروانـه پـــرســیـدن عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : از مــن زیــبـاتـر از خورشید پرسیدن عشق چیست؟ گفت : از مــن ســـوزانــتـر و در آخـــر از خــــود عـــشـق پـــرســـیـدن : ای عـــشق تـــو کـــیـستی . . ؟ گـــفـت : بـه خـــدا قــــسـم ، نـــگاهـی بـــیـش نـــیـستـم .

13 تیر, 1394 از
نه نمی دانی...! هیچکس نمی داند...! که پشت این چهره ی آرام در دلم چه می گذرد... نمی دانی..! نمی دانند..! این ارامش ظاهر و این دل ناآرام چه بر سرم می آورد.. اما هنوز هم سکوت میکنم..! به خاطر ابهت بی پایانش.......! -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-