fahime
توسط
11 مرداد, 1398
17 مشاهده 20 شنیده شده

توضیحات

 پسندیدند
محمد
آماره شنیده ها زیاد شده ، چون من پلی میزنم اجرا نمیکنه
fahime
ا واقعا گفتم فقط من یاد ندارم پلی کنم پس شمام همین مشکلم رو دارین
محمد
بله