ژابیز
توسط
11 تیر, 1397
43 مشاهده 8 شنیده شده

دسته ها

دیگر

توضیحات

Zahra
قشنگ بود .....من عاشق صدای نجوی کرم و رایان هستم
ژابیز
بله برای من که دلنشینه.من لحن و ریتم برام بیشتر تاثیر گذاره .