13 آذر, 1396 از
18 نقش
2 نفر پسندید
و  پسندید
Senobar
در صورت امکان نام خواننده رو بنویسید
farhad kazemi azar
سلام اگر اشتباه نگفته باشم آقای مهدی جهانی است .
saeid
درست آخر آهنگ میگه مهدی جهانی
KOSAR
خوانندش مهدی جهانیه