عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

......

0 امتیاز
22 دی, 1395 از
46 نقش
NAMELESS
bah bah bah bah
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
NAMELESS
to ham
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
اره یادگرفرفتم
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
NAMELESS
khiliam khooob
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
جووووووووووووووووووووووووووووو ووون ماله خودم یادش بخیرررررر برگشت پشت ترافیک خخخخخخخ
 • 22 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
نه خیرم
اون ک هی دخترا تکونش بدین بود
تو ویلیا اولیمون چه قدر بابام باش رقصید
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
خخخخخخخخخخ اهوم بعدشم خودمون چقدر خوب بود لب دریا اقا خودش خوب میدونه هعیییییییی دلم خواس
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
اخییییییییییییییییییییی
چه پروهم بود
اما صداش واقعا قشنگ بود چقدر بابام خوند
تلکابین خخخخخخخ
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
اره خیلی رو داش گف سال دیگه کنسرت میزارم خخخخخخ تلکابین یاد اون باباهه افتادم ک قهویمون کرد خخخخخخخخخخ
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
خخخخخخخ اره عوضیییییی
ناهارویادته خخخخ
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
اره چقدر چسبید ولی
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
یادش ک میفتم فقط اونا ک رو زمین بودن پایه بودن خخخخ
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
خخخخخخخخخخخ اره اون زنه را یادته برا شوهرش دس تکون دادیم میخاست بکوشمون از اون تلکابین بپره بزنمون خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
خخخخخخخخخخخخخخخ اره بیچاره جلو رستوران چقدر ماشینا بوق زدن برامون بعد بیرون مون کردن
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sara
خخخخخخخخخ نه کی؟
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
sogand
تو مه جلو رستوران نه توش دیونه
 • 23 دی, 1395
 • ·
 • می پسندم
کد امنیتی