7 اسفند, 1394 از در ایران » فارس
مجانی
thumb
دسته:
توضیح کوتاه
1-الکتریک:آموزش بلوز,راک,متال,...
آموزش به صورت آکادمیک و از ریشه تئوری موسیقی غرب آموزش داده میشود.(کتب تروی استتینا به صورت کامل)
2-کلاسیک:آموزش نت خوانی کتاب مل بی به صورت اصولی.
مدت زمان کلاس یک ساعت میباشد برخلاف آموزشگاه.
هزینه کلاس کمتر از آموزشگاه.
بازده کلاس چندین برابر آموزشگاه.
تدریس به صورت کاملا خصوصی و تک نفره می باشد.(هر هنرجو مجاز به داشتن حداکثر یک نفر همراه می باشد.)
آموزش سلفژ در این یک ساعت تدریس نمیشود و این یک ساعت فقط مربوط به نوازندگی می باشد.
اگر ساز ندارید قبل از خرید تماس بگیرید.
نمونه ی کار ازطریق لینک بالای آگهی قابل دسترس میباشد.