5 مهر, 1394 از در ایران » خراسان رضوی » مشهد
T3,000,000.00 IR
دسته:
توضیح کوتاه
فقط آموزش معماری در منزل و....
من دانشجو کار شناسی توانای آموزش مکس کار بانرم افزارهای معماری وآموزش درسهای دیگر معماری را دارم با هزینه کم وهزینه کلاسها توافقی هست !09158193429
وآمادی کار در شرکتهای معماری را دارم.