باپسرخاین چکاربایدکرد؟؟؟؟؟
1 نفر پسندید
 پسندیدند
سلام
کشتن چرا ؟؟
اونوقت دختر خیانتکارو چیکار باید کرد ؟؟
1 نفر پسندید
 پسندیدند
اونم باید کشتش
باید بهش بی اهمیتی کرد و خوش بگذرانی تا ب ترکه از حدودی شاید نشون نده ولی مطمین باش حدودی میکنه
شاید اگه به خواهرش خیانت بشه بفهمه که نباید به کسی خیانت کنه
2 نفر پسندید
 پسندیدند
مسلما نباید مثل خودش رفتار کرد و گرنه تو هم مثل اونی و هیچ فرقی باهاش نداری صحبت کردن بنظرم بهترین گزینه هست تا دلیل این کارش رو فهمید
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند
کاش میشد عشق رو بیان کرد اما ......