باپسرخاین چکاربایدکرد؟؟؟؟؟
#1
باید کشتش
puriya moradi
#2
سلام
کشتن چرا ؟؟
اونوقت دختر خیانتکارو چیکار باید کرد ؟؟
#3
اونم باید کشتش
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
sarina
#4
باید بهش بی اهمیتی کرد و خوش بگذرانی تا ب ترکه از حدودی شاید نشون نده ولی مطمین باش حدودی میکنه
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
امید
#5
شاید اگه به خواهرش خیانت بشه بفهمه که نباید به کسی خیانت کنه
#6
مسلما نباید مثل خودش رفتار کرد و گرنه تو هم مثل اونی و هیچ فرقی باهاش نداری صحبت کردن بنظرم بهترین گزینه هست تا دلیل این کارش رو فهمید
Tarkesh kard
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
#8
کاش میشد عشق رو بیان کرد اما ......
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است