باپسرخاین چکاربایدکرد؟؟؟؟؟
#1
باید کشتش
#2
اونم باید کشتش
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
sarina
#3
باید بهش بی اهمیتی کرد و خوش بگذرانی تا ب ترکه از حدودی شاید نشون نده ولی مطمین باش حدودی میکنه
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
امید
#4
شاید اگه به خواهرش خیانت بشه بفهمه که نباید به کسی خیانت کنه
#5
مسلما نباید مثل خودش رفتار کرد و گرنه تو هم مثل اونی و هیچ فرقی باهاش نداری صحبت کردن بنظرم بهترین گزینه هست تا دلیل این کارش رو فهمید
Tarkesh kard
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
#7
کاش میشد عشق رو بیان کرد اما ......
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است