سعید
از on 24 اردیبهشت, 1394
84 مشاهده
باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب
تا کنی عقده اشک از دل من باز امشب
ساز در دست تو سوز دل من می گوید
من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب
پست شده در: عاشقانه ها