سعید
از on 24 اردیبهشت, 1394
74 مشاهده
“برای چندمین سال”
فردا برای من ، پر کارترین روز سال است
باید گره از تمام سبزه های شهر باز کنم ،
مبادا کسی تو را آرزو کرده باشد !
پست شده در: عاشقانه ها