سعید
از on 24 اردیبهشت, 1394
80 مشاهده
نه به چاهی ، نه به دام هوسی افتاده
دلم انگار فقط یاد کسی افتاده …
پست شده در: عاشقانه ها