Arshia Sari Aslani
از on 6 بهمن, 1397
342 مشاهده
همه جــــا هستی
در نوشـــــــــــــــته هایم
در خیــــــــــــــــــــــــــــــــالم
در دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کـــــــنارم است...
پست شده در: عاشقانه ها