احمدرضایی
از on 21 آبان, 1397
27 مشاهده
ریشه ازدواج سفید در نابهنجاری‌های روحی و فرهنگی است .
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه این اتفاق در کشور ما همزمان با کشور‌های دیگر در حال وقوع است، گفت: این یک پدیده نابهنجار در تمام کشورها است.
سلطانی فر بیان کرد: ریشه ازدواج سفید در نابهنجاری‌های اقتصادی و معیشتی نیست، بلکه مشکلات روحی و روانی، فرهنگی و فقدان آگاهی جوانان باعث توسعه این روش غلط ارتباطی شده است.
وی با بیان اینکه برخورد با این معضل باید مدیریت و قانونمند شود، افزود: در برهه‌ای از زمان با ویدیو و ماهواره برخورد خوبی نمی‌شد، اما با گذشت زمان دریافتند که استفاده از این امکانات می‌تواند در گسترش و اشاعه ایمان و فرهنگ موثر باشد، همچنین شاید بتوانیم در آینده با پدیده ازدواج سفید یک برخورد خوب داشته باشیم.
<بدون زیر ساختها عملی ست >