احمدرضایی
از on 15 آبان, 1397
29 مشاهده
دنیا می رود
ایستادن در مرام این دنیا نیست
فرقی نمی کند چرخ روزگار تو به راه افتاده باشد یا نه
جهان همچنان می رود
شاید برای همین است که می گویند بی وفاست
روزگار می گذرد
در همه لحظه های کوتاهی که تو می خندی
و در تک تک دقایق بلندی که بغض داری
حتی آن ساعت های کش داری که در گیر و دار
کار و زندگی ات غرق شده ای
و در تمام روز های خنثی که احساس می کنی
هیچ فرقی با گذشته نکردی
و در آینده هم هیچ اتفاق عجیبی رخ نمی دهد
جهان همچنان می رود
نه می توان باتری ساعت ها را بیرون آورد
نه می شود ورق های تقویم را پاره کرد
نه حتی یک جمعه را نگه داشت که تمام نشود
حالا که دنیا خودش هم نمی داند کجا می رود
بیا تا ایستگاه به ایستگاه زندگی کنیم
با فکر خدا و بی خیال مقصد