هانا
از on 22 مرداد, 1397
43 مشاهده
ملا نصرالدین گفت: هر روز یک مشت از علف خرم کم می‌کردم که به نخوردن عادت کند.
‏پرسیدند: نتیجه چه شد؟
‏گفت: نزدیک بود عادت کند که مُرد.
‏(حکایت ماست)
کلمات کلیدی: ملا نصرالدین گفت