Arshia Sari Aslani
از on 30 تیر, 1397
120 مشاهده
من میرم که دیگه منو نبینی...با اینکه غم دوری واسم غم کمی نی/
من میرم شاید همه چی بهتر شه...بهتر از اینه که شبا بزنم هی ضجه/
دیگه منتظرم نمون که من برگردم;فقط اینو بدون از خاطرات نگذشتم/
من میرم تا نگی شدی بازیچه...من میرم تا دل تو هم راضی شه/
""عرشیا""
پست شده در: عاشقانه ها