خودکشی
از on 15 اردیبهشت, 1397
98 مشاهده
کــمــی جــلــوتــــر بــیـا . .
مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !
ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت . . .
مــن بــی تو دوامــ نــمی آورمــ . . .
حــتــی تــا صــبح فـــردا . .
پست شده در: عاشقانه ها