خودکشی
از on 15 اردیبهشت, 1397
51 مشاهده
تو از همه برای من مهم تری . . .
تو تنها امید زندگی پر فراز و نشیب منی !
تو که هستی نیازی به وجود دیگران نیست . . .
ساده بگویم:نقش اول تمام سکانس های عاشقانه منی !
پست شده در: عاشقانه ها