Arshia Sari Aslani
از on 27 دی, 1396
6 مشاهده
آیا میدانستید که چشم های زیبای شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
آیا میدانستید که گربه ها می توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند. در حالیکه سگ ها کمتر از ده صدا.
آیا میدانستید که تعداد چینی هایی که انگلیسی بلدند، از تعداد آمریکایی هایی که انگلیسی بلدند(!) بیشتر است.
آیا میدانستید که فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند.
پست شده در: خبری