Arshia Sari Aslani
از on 27 دی, 1396
141 مشاهده
آیا میدانستید که چشم های زیبای شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
آیا میدانستید که گربه ها می توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند. در حالیکه سگ ها کمتر از ده صدا.
آیا میدانستید که تعداد چینی هایی که انگلیسی بلدند، از تعداد آمریکایی هایی که انگلیسی بلدند(!) بیشتر است.
آیا میدانستید که فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند.
پست شده در: خبری